REGISTRACIJA: el.p. vadybininke@rietavovic.lt, tel. +370 64017312  
Dalyvavimas Rietave - su kvietimais, negalintys atvykti, prašome registruotis dalyvavimui online ⇒ Eventbrite

Kas yra maisto sistema? Kodėl taip svarbu apsvarstyti, suprasti ir įvertinti skirtingus jos požiūrius?

ES „Interreg“ projektas „Pietų Baltijos maisto inovacijos“ (SBFOODINNO) kartu su projekto asocijuotuoju partneriu Asociacija „Pieno kelias “, kuruojama Rietavo turizmo ir verslo informacijos centro, kviečia į įdomų seminarą/webinarą pasidalinti žiniomis ir nuomonėmis apie maisto sistemą Pietų Baltijos regione. 

Maisto sistemos yra ne tik svarbios užtikrinant aprūpinimą maistu ir geresne mityba, bet ir lemiamos siekiant socialinių, ekonominių ir aplinkosaugos tikslų.

Kadangi tai sudėtingas veiklos tinklas, susijęs su gamyba, perdirbimu, transportavimu ir vartojimu, norint ateityje planuoti tvarias ir sveikas maisto sistemas, reikia integruotų ir novatoriškų analitinių metodų ir požiūrių bei tarpsektorinių subjektų įsitraukimo.

Šis renginys skirtas pasidalinti žiniomis ir patirtimi, pasitelkiant pristatymus ir diskusijas, kuriose dalyvaus įvairūs suinteresuotieji subjektai iš Pietų Baltijos regiono savivaldybių, MVĮ, žinių institucijų ir inovacijų vykdytojų. Lietuva – kertinė renginio ašis.

Programa:

I dalis – atviras WEBINARAS (anglų/lietuvių k.)

(9.30 Pasitikimo kava ir registracija (dalyvaujantiems Rietave))

10.00 Sveikinimo žodis ir pristatymas. Laima Dockevičienė, Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, Lietuva ir moderatorius Ugnius Savickas

10.05 Pietų Baltijos Regiono maisto sistemos modelio pristatymas – išvados ir rekomendacijos iš ES Interreg projekto SBFOODINNO. Ivanche Dimitrievski, Maisto technologijos departamentas, Inžinerijos ir mitybos fakultetas, Lundo universitetas, Švedija

10.15 Klausimai / Atsakymai

10.20 Maisto sistemos supratimas ir požiūriai: Lietuva (Fit4food2030 projekto pristatymas). Dr. Alvija Šalaševičienė, Kauno Technologijos universiteto Maisto instituto direktorė

10.30 Klausimai / Atsakymai

10.35 Savivaldybių maisto strategijos Pietų Baltijos Regione. Pranešėjas tikslinimas, Maisto ir išteklių ekonomikos katedra, Kopenhagos universitetas, Danija

10.45 Įžvalgos ir patirtys: Karlshamn savivaldybė, Švedija

10.50 Klausimai / Atsakymai

10.55 10 min kavos pertrauka

11.05 Rietavas Pietų Baltijos Maisto sistemos inovacijų kontekste: inovacijos maisto sektoriuje, viešoji ir privačioji partnerystė, parama vietos gamintojams, savivaldybės maisto strategijos formavimo pradžia. Laima Dockevičienė, Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, Lietuva

11.15 Klausimai / Atsakymai

11.20 Gebėjimų stiprinimas per klasterius/vienijimąsi: Asociacijos “Klaipėdos regionas” prezentacija. Klaudija Kiones,  Asociacija “Klaipėdos regionas”, Lietuva

11.30 Klausimai / Atsakymai

11.35 Konsorciumas finansavimui PB Regione – galimybės. Laima Gerlizt, Taikomųjų mokslų universiteto Europos projektų centro vadovė, Wismar, Vokietija

11.45 Klausimai / Atsakymai

11. 50 Baigiamosios išvados

12.00 WEBINARO pabaiga

II dalis – SEMINARAS (lietuvių k.)

12.00-13.00 Pietūs

13.00 Apskritojo stalo diskusijos, pratęsiant webinaro temas. Moderuoja Ugnius Savickas

15.00 SEMINARO pabaiga

 

 

 

 

Program:

10.00                Welcome and introduction by Laima Dockeviciene, Rietavas Tourism and Business Information Center, Lithuania & moderator Ugnius Savickas

10.05                Journey Map for a South Baltic Region Food System model – findings and learnings from the Interreg project SBFOODINNO by Ivanche Dimitrievski, Department of Food Technology, Engineering and Nutrition Faculty of Engineering, Lund University, Sweden

10.15                Q&A

10.20                Food System understandings & approaches: Lithuania (Fit4food2030 project presentation) by Dr. Alvija Šalaševičienė, Director of Food Institute, KTU Kaunas University of Technology, Lithuania

10.30                Q&A

10.35                Municipal Food Strategies in the South Baltic Region by (tba), Department of Food and Resource Economics, University of Copenhagen, Denmark

10.45                Insights and experiences from Karlshamn municipality, Sweden

10.50                Q&A

10.55                10 min coffee brake

11.05                Rietavas (Lithuania) in a context of South Baltic Food System Innovation: innovation in food sector, public – private partnership, supporting local business, beginning of the food strategy formation by Laima Dockeviciene, Rietavas Tourism and Business Information Center, Lithuania & Ugnius Savickas

11.15                Q&A

11.20                Capacity building through Clusters/unification: Association Klaipeda Region presentation by Klaudija Kiones, Association Klaipeda Region, Lithuania

11.30                Q&A

11.35                Consortium for funding in the SB region – what are the actual options by Laima Gerlizt, Head European Project Center, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design, Hochschule Wismar, Germany

11.45                Q&A

11.50                Concluding remarks

12.00                End of WEBINAR

II part – SEMINAR (language – Lithuanian)

12.00-13.00 ON SITE SEMINAR START. Lunch

13.00 Round table discussions in extension to Webinar themes moderator Ugnius Savickas

15.00 End of SEMINAR