Hvordan kan kommunen styrke det lokale fødevareerhverv?
Kan fødevaresatsninger tiltrække nye tilflyttere og turister?
Kan kommunen købe lokalt og bæredygtigt ind?
Hvordan samskaber borgere og virksomheder?
Hvordan arbejder man på tværs af forvaltninger og erhvervscenter?
Hvordan kan fødevarestrategiske indsatser bidrage til kommunens arbejde med FN’s Verdensmål?

UK text: The confererence was a part of the theme “Public sector driving food development” in the interreg project SBFOODINNO. For more info contact Malis Ravn, Absalon. mrav@pha.dk,  Phone. + 45 7248 1815

DK Text:
Hør om erfaringerne med at udarbejde kommunale fødevarestrategier og bliv inspireret af forskellige fødevarestrategiskevinkler på velfærd og vækst samt få international inspiration til strategiske indsatser og arbejdet med FN’s Verdensmål. Seminaret er målrettet medarbejdere i kommuner, erhvervscentre og andre med interesse for fødevarestrategiske indsatser på det kommunale område.

Videoer fra dagen

 

Agenda:

 • Velkomst
 • Kommunen som spisekammer.Ringkøbing-Skjern Kommunes fødevarepolitik – 10 års erfaringer med udvikling af kommunens fødevarestrategiske arbejde og etablering af erhvervsfremmeindsatsen Center for Fødevareudvikling.
  ved Søren Holm, udviklingschef Ringkøbing-Skjerns Erhvervsråd.
 • Medborgerskab og klimavenligt fødevareområde
  ved Connie Skovbjerg, landdistriktskoordinator Sønderborg Kommune.
 • Sønderborg Kommunes fødevarestrategi og erfaringer med politisk forankring, medborgerskab og
  landdistriktsudvikling.
 • Lokale fødevarer – sammenhæng, mening, identitet og tilhørsforhold
  Ved Christian Coff, fødevarefilosof og docent, Professionhøjskolen Absalon.
 • Kommunale fødevarestrategier som ’driver’ for lokale fødevarer og FN’s Verdensmål – international inspiration
  ved Mads Frederik Fischer-Møller, seniorrådgiver fødevarer, Nordisk Ministerråd.
 • Paneldebat: Sjællandske erfaringer og visioner for kommunale fødevarestrategiske indsatser.
  ved Tina Unger, programleder for ’Fødevarer, erhverv og bæredygtighed’ i Lejre Kommune; Claus
  Lyngby Petersen, chefkonsulent, Lolland Kommune; Anette Friis, erhvervskonsulent, Odsherred
  Kommune.
 • Next step – ideer til aktiviteter og netværk, som kan understøtte de sjællandske kommuners videre arbejde med fødevarestrategiske kommunale indsatser.