Hvordan kan kommunen styrke det lokale fødevareerhverv?  – Kan fødevaresatsninger tiltrække nye tilflyttere og turister? Kan kommunen købe lokalt og bæredygtigt ind?  –Hvordan samskaber borgere og virksomheder?  – Hvordan arbejder man på tværs af forvaltninger og erhvervscenter?  – Hvordan kan fødevarestrategiske indsatser bidrage til kommunens arbejde med FN’s Verdensmål?

Den 22. november 2018 blev der afholdt inspirationsseminar i SBFOODINNO projektet om kommunale fødevarestrategier og lokale SMV fødevareproducenter. I fokus var erfaringerne med at udarbejde kommunale fødevarestrategier og inspiration til forskellige fødevarestrategiske vinkler på velfærd og vækst samt international inspiration til strategiske indsatser og arbejdet med FN’s Verdensmål. Seminaret var målrettet medarbejdere i kommuner, erhvervscentre og andre med interesse for fødevarestrategiske indsatser på det kommunale område.

I løbet af dagen var der livlig diskussion, og mange nye kontakter blev skabt. På opfordring af en række af deltagerne arbejdes der på at afholde endnu et arrangement/netværksaktiviteter i løbet af 2019.

Se fem videoer fra dagen

 1. Kommunen som spisekammer. Ringkøbing-Skjern Kommunes fødevarepolitik
  10 års erfaringer med udvikling af kommunens fødevarestrategiske arbejde og etablering af erhvervsfremmeindsatsen Center for Fødevareudvikling.
  v. Søren Holm, udviklingschef Ringkøbing-Skjerns Erhvervsråd. Se video  Hent præsentation (pdf)
 2. Medborgerskab og klimavenligt fødevareområde – Sønderborg
  Sønderborg Kommunes fødevarestrategi og erfaringer med politisk forankring, medborgerskab og landdistriktsudvikling.
  v. Connie Skovbjerg, landdistriktskoordinator Sønderborg Kommune. Se Video  Hent præsentation (pdf) 
 3. Lokale fødevarer – sammenhæng, mening, identitet og tilhørsforhold
  v. Christian Coff, fødevarefilosof og docent, Absalon. Se Video  Hent præsentation (pdf)
 4. Kommunale fødevarestrategier som ’driver’ for lokale fødevarer og FN’s Verdensmål
  – international inspiration v Mads Frederik Fischer-Møller, seniorrådgiver fødevarer, Nordisk Ministerråd.
  Se Video   Hent præsentation (pdf)  
  Hent publikation “Bumps on the Road to 2030”   Nordic Council of Ministers Secretariat 
 5. Paneldebat: Sjællandske erfaringer og visioner for kommunale fødevarestrategiske indsatser.
  v. Tina Unger – Lejre Kommune, Claus Lyngby Petersen – Lolland Kommune, Anette Friis – Odsherred
  Kommune. Debatten faciliteres af Malis Ravn, Absalon.  Se Video

 

Program

Deltagerliste

For yderligere information kontakt Malis Ravn, Absalon: mrav@pha.dk tlf. 72 48 18 15