Municipal food strategies can be a driver for food production development in rural areas and public institutions can support local food production and consumption. Many major cities are in the process of implementing food strategies and food policies. Where does this leave rural areas? How can rural public authorities frame and strengthen food SME development and growth?

Conference – Frontrunner municipalities presented local food strategies
On November 22 2018 ABSALON hosted a conference as a part of SBFOODINNO. The conference gathered both municipalities, consultants, researchers and NGO’s.
It is our hope that the conference will stimulate the curiosity of further corporation and development of local food strategies and more partnerships between food SME and municipalities.

Watch all five individual videos and slides from the day’s presentations (In DK):

 1. Kommunen som spisekammer. Ringkøbing-Skjern Kommunes fødevarepolitik
  10 års erfaringer med udvikling af kommunens fødevarestrategiske arbejde og etablering af erhvervsfremmeindsatsen Center for Fødevareudvikling.
  v. Søren Holm, udviklingschef Ringkøbing-Skjerns Erhvervsråd. Se video  Hent præsentation (pdf)
 2. Medborgerskab og klimavenligt fødevareområde – Sønderborg
  Sønderborg Kommunes fødevarestrategi og erfaringer med politisk forankring, medborgerskab og landdistriktsudvikling.
  v. Connie Skovbjerg, landdistriktskoordinator Sønderborg Kommune. Se Video  Hent præsentation (pdf) 
 3. Lokale fødevarer – sammenhæng, mening, identitet og tilhørsforhold
  v. Christian Coff, fødevarefilosof og docent, Absalon. Se Video  Hent præsentation (pdf)
 4. Kommunale fødevarestrategier som ’driver’ for lokale fødevarer og FN’s Verdensmål
  – international inspiration v Mads Frederik Fischer-Møller, seniorrådgiver fødevarer, Nordisk Ministerråd.
  Se Video   Hent præsentation (pdf)  
  Hent publikation “Bumps on the Road to 2030”   Nordic Council of Ministers Secretariat
 5. Paneldebat: Sjællandske erfaringer og visioner for kommunale fødevarestrategiske indsatser.
  v. Tina Unger – Lejre Kommune, Claus Lyngby Petersen – Lolland Kommune, Anette Friis – Odsherred
  Kommune. Debatten faciliteres af Malis Ravn, Absalon.  Se Video

Programme

Participant list

For further information about the theme and conference, contact
Malis Ravn, Absalon: mrav@pha.dk tel. +45 72 48 18 15