Aarhus Universitet, Flakkebjerg, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse, 20. juni, 2019
Tilmelding senest 18. juni til Gitte Hallengreen Jørgensen GIJO@zealand.dk, gratis adgang

Sund og Bæredygtig fødevareproduktion, er lavet for at sætte fokus på mediernes megen omtale af fødevarer. Et af dagens store fokusområder er produktionen af vegetabilsk protein. Hvorfor er det relevant at snakke om det i Danmark, og kan vi overhovedet producere det under danske himmelstrøg. Dertil bliver der fokus på vinklen om sunde fødevarer, må de indeholde fremmedstoffer, er de skadelige hvis planterne er genmanipulerede.
Der er kommet et skæl mellem land og byboeres opfattelse af produktionen af sunde fødevarer. Dagen henvender sig til såvel fødevarefirmaer, producenter og forbrugere som er interesseret i at vide mere om hvad sunde fødevarer er.

Program:

9.00 Velkommen
9.05 Hvordan kommer vi i dialog
Niels Bjerre, Agricultural Affairs Manager, Bayer
10.00 Proteinafgrøder som svar på efterspørgslen efter protein – udfordringer og potentiale
Johannes Ravn Jørgensen, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi
10.40 Pause
10.55 Bevaring og udnyttelse af plantegenetiske ressourcer
Birte Boelt, AU, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi
11.30 Landbrug, landdistrikt og fødevarer – nye koblinger mellem land og by
Chris Kjeldsen, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi
12.15 Frokost
13.00 Marktur til hestebønneforsøg og andre proteinafgrøder
Johannes Ravn Jørgensen og Birte Boelt, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi
14.00 Afslutning

Program in English